Search
Close this search box.

Lid worden is eenvoudig mits aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. 

Leden worden getoetst op de juiste (korte) beroepsopleidingen, erkend en geaccrediteerd door NVNLP, ABNLP, KTNO, IHR of IHN.

Hoe word ik lid?

Stap 1:
Vraag een officieel elektronische Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. (de link om deze aan te vragen vindt u hier). Let op, dit is een tussenstap die de aanvraag digitaal regelt, hier zijn extra kosten aan verbonden. Direct zelf naar uw gemeente is het voordeligst maar kost meer tijd. 

Stap 2:
Vul het contactformulier in.

Stap 3:
Kopieer al uw geaccrediteerde diploma’s / certificaten, een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel en een kopie identiteitsbewijs. Deze kunt u in het inschrijf formulier direct toevoegen. 
LET OP! Controleer eerst of u alle gevraagde informatie compleet heeft, zonder deze kunnen wij de aanvraag niet afronden of volledig in behandeling nemen. 

Stap 4:
Geef duidelijk op het contactformulier aan of u wel of niet gebruik wenst te maken van een verzekering. (Balens verzekeringen)

 

Na ontvangst van het contactformulier en de gevraagde informatie neemt het secretariaat binnen 7 werkdagen contact met u op. Houdt er rekening mee dat er steekproefgewijs een afspraak voor een audit kan volgen. Tijdens deze audit moet u bv aan kunnen tonen dat u een cliënten dossier registratie bijhoudt etc.

Als alle bescheiden in ons bezit zijn, ontvang je een factuur. Schrijf je in halverwege het jaar? Dan ontvang je een deel factuur geldig tot 31/12, per kalenderjaar ontvang je de volledige nota.  Na betaling van deze factuur ontvang je het officieel bewijs van lidmaatschap. Dit lidmaatschapsbewijs is één jaar geldig.

Daarnaast sturen wij de officiële VACT sticker die bv op de deur van de praktijk kan komen. 
Logo voor op de website sturen wij op verzoek toe. 

Wat kost het lidmaatschap?

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 175,00 per kalenderjaar, exclusief bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid verzekering. De factuur wordt per kalenderjaar verstuurd.

Leden kunnen op dit moment een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid verzekering via Balens Europe BV afsluityen, premie voor de  betreffende verzekering is € 130,00 per jaar, incl. assurantie belastingen. 
Een betrouwbare partij..

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De VACT biedt zelf geen verzekering maar doet dit in samenwerking met Balens Europe BV.  Hiermee bieden we de leden een goede en betaalbare verzekering met een zeer volledige dekking. In het aanmeldingsformulier kun je aangeven of jij dit wenselijk acht.

Als toonaangevende verzekeraar hebben ze zich  gespecialiseerd in o.a. de complementaire zorg. Heb je bv buiten b.v. hypnotherapie ook Reiki, is dat meestal gratis mee verzekerd.

Praktijk audit

Een belangrijk onderdeel is de praktijk audit, welke tijdens het lidmaatschap getoetst wordt.
Hierin toetst de VACT de voorwaarden waaraan een lid moet voldoen, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijf.

Tijdens de controle worden de diverse vereisten doorgenomen op juistheid en volledigheid. De audit zal in eerste instantie digitaal plaats vinden. Voor detailcontroles is het mogelijk dat er een steekproef genomen wordt.

Volg ons op de sociale kanalen, hier plaatsen we regelmatig intresante en nuttige infomatie aangaande de complimentaire zorgen profecionals. 

Contact

Stan Laurelstrook 57
2726 VZ Zoetermeer

KvK Nr.: 67312276
IBAN Nr.: NL15RABO0314499199