Search
Close this search box.

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.vact.nu, zoals deze beschikbaar is gesteld door de Vereniging van Alternatieve en Complementaire
Therapeuten. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vereniging van Alternatieve en Complementaire
Therapeuten is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de Vereniging van Alternatieve en Complementaire
Therapeuten.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de Vereniging van Alternatieve en Complementaire
Therapeuten te mogen claimen of te veronderstellen.

De Vereniging van Alternatieve en Complementaire
Therapeuten streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Vereniging van Alternatieve en Complementaire
Therapeuten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Volg ons op de sociale kanalen, hier plaatsen we regelmatig intresante en nuttige infomatie aangaande de complimentaire zorgen profecionals. 

Contact

Stan Laurelstrook 57
2726 VZ Zoetermeer

KvK Nr.: 67312276
IBAN Nr.: NL15RABO0314499199